História

Obec Nižný Žipov sa nachádza v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, lemovanej zo západu Podslanskou pahorkatinou. Archeológ PhDr. Dušan Čaplovič zaraďuje sídlisko v lokalite Nižný Žipov medzi najrozsiahlejšie slovanské osady na východnom Slovensku a datuje ho do 8. - 9. storočia. V Codexe diplomaticus et epistolaris Slovaciae I., ktorý zostavil Richard Marsina je vo varadísnkom registri zachovaná najstaršia písomná správa o ville Isep, t.j. o obci Nižný Žipov. V listine, ktorá je datovaná v roku 1221, obvinil Ján zo Žipova bližšie neurčenú ženu zo Sárospataku z bosoráctva. Táto bola na základe tohto obvinenia súdená vo Varadíne. Vďaka tomuto písomnému prameňu je možné uviesť, že Žipov bol už v tomto čase rozvinutou dedinou, ktorej vznik možno datovať už pred 13. storočím. Navyše, z listiny poznáme prvého písomne doloženého obyvateľa, ktorým je Ján zo Žipova. Druhým menovite známym občanom Žipova bol zeman Stanč, ktorý v roku 1252 v obci býval a svoj pôvod odvodzoval zo známeho slovenského rodu Bogatradván. Názov obce sa vyvinul z pôvodného Isip na Isyp (1287), Isopov (1321), Iseph (1329), Žipow (1773), Uherský Žipov(1786), Uhorský Žipov (1920) až na súčasný Nižný Žipov, ktorý bol uzákonený v roku 1948.

Starostovia po prvej svetovej vojne:
Takáč Michal-Bačo                                         Dunda Štefan  
Tudja Jozef                                                      Majoroš Ján
Čarný Ján                                                        Oláh Juraj
Takáč Andre                                                    Klembara Jozef - od.r. 1958
Gondol Andrej                                                  Polák Andrej- od.r. 1960
Popaďak Jozef                                                Vojtko Michal- od.r. 1972 
Petro Andrej                                                     Franko Vladimír- od.r. 1986
Garbár Mikuláš                                                Kucik Štefan- od.r. 1989 
Fonos Michal                                                   Garbár Ján Ing.- od.r. 2001
Významné osobnosti obce Nižný Žipov
Michal Pavuk (1778 - 1831)
Michal Čarný (24.10.1908 - 8.1.1992)
Mons. Ján Hric, tit. kanonik (31.3.1919)
Juraj Kocák, tit. kanonik (16.2.1921)
RNDr. Pavol Grecula, DrSc. ( 22.2.1936)
plk. Andrej Gondol (14.5.1916 - 19.2.2001)
Andrej Rudlovčák (9.8.1905 - 19.9.1977)
JUDr. Koloman Silvay (13.10.1901 - 1974)
Koloman Rác (5.5.1910 - 21.9.1979)
Juraj Čarný
Ing. Juraj Bodnár (30.7.1927)
Doc. RNDr. Ján Hrinda, Csc. (23.6.1937 - 25.7.1984)
Heraldické symboly obce Nižný Žipov 
Erb obce Nižný Žipov 
V modrom neskorogotickom štíte na zelenej pažiti stojí zlatý bažant, doprava obrátený, so zdvihnutými krídlami. V hornej časti štítu sú tri zlaté klasy. Farby erbu sú: zelená, žltá a modrá. 
Vlajka obce Nižný Žipov 
Vlajka je obdĺžnikový pruh látky, ktorý nie je pevne pripevnený ku stožiaru, ale pomocou vlajkovej šnúry alebo lanka sa vyťahuje na stožiar. Vlajka obce má pomer strán 2:3 a je ukončená dvoma zastrihmi siahajúcimi do jednej tretiny jej dĺžky. Vlajku tvoria zvislé farebne pruhy, ktoré sa odvodzujú od farieb erbu, ktorý je primárnym symbolom obce. 
Ďalšie symboly, ktoré môže obec používať: znaková zástava, štandarda starostu, pečať obce a zástava obce Nižný Žipov. 
Znaková zástava obce 
Je zástavou, pri ktorej je obsah erbu obce premietnutý na látku v tvare obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky obecnej zástavy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu obce. 
Štandarda starostu obce 
Má rovnakú podobu ako znaková zástava obce, je však olemovaná lemom v obecných farbách, vychádzajúcich z obecného erbu a vlajky. 
Pečať obce Nižný Žipov 
Pečať obce Nižný Žipov je okrúhleho tvaru s textom v kruhopise: PEČAŤ OBCE NIŽNÝ ŽIPOV. 
Uprostred pečate sa po schválení Heraldickou komisiou pri Ministerstve vnútra SR používa na pečatenie úradných listín spolu so štátnou pečiatkou SR. Obecnou pečať s erbom obce uschováva starosta obce. 
Zástava obce 
Je podobne ako obecná vlajka, pruhovaná a je pevne pripravená ku žrdi. Jej dĺžka v pomere ku šírke je často väčšie ako pri obecnej vlajke má pomer strán napr.:4:1 a je tiež ukončená dvoma zastrihmi siahajúcimi však vždy do jednej tretiny jej dĺžky. 
Viac o obci Nižný Žipov sa môžete dozvedieť z publikácie Obec Nižný Žipov, ktorú si môžete zakúpiť na obecnom úrade Nižný Žipov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár