Kontakty

Správca obsahu: 

Obecný úrad Nižný Žipov

Hlavná 177/5 
076 17  Nižný Žipov 

IČO: 00331775

Samosprávny kraj:  Košický

Okres: Trebišov
Počet obyvateľov: 1474
Rozloha: 1707ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1221


Všeobecné informácie: info@niznyzipov.sk 

Podateľňa: podatelna@niznyzipov.sk 
Starosta:  Ing. Ján Garbár, starosta@niznyzipov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@niznyzipov.sk

Starosta obce: Ing. Ján Garbár

Referentka OcÚ: Andrea Pallai Danyová
Pracovník OcÚ: Viera Tothová
Doručovateľka-upratovačka: Viera Némethová
Hlavný kontrolór obce: Jana Vernusová
Správca cintorínu: Andrej Oláh - t.č. 0905 315 304

Obecné zastupiteľstvo:

Zástupca starostu: Ing. Ján Kaduk
Poslanci: Ing. Vladimír Mihalko 
                Ing. Ján Kaduk
                Ing. Ján Veselý
                Mgr. Pavol Barna
                Ing. Miroslav Bačo
                Pavol Franko
                Darina Čukátová
                Miroslav Németh
                Štefan Polák

Sekretariát:

tel. č.: 056/679 86 40
tel. č.: OcÚ: 056/668 42 11
tel. č.: starosta: 056/668 42 10
fax: 056/668 42 12
mobil OcÚ: 0905 315 108
                     0905 593 682

Kompetencie:
Obec Nižný Žipov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).


Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 12:00  - obed - 12:30 -  15:30
Utorok: 7:30 - 12:00  - obed - 12:30 -  15:30
Streda: 7:30 - 12:00  - obed - 12:30 -  15:30
Štvrtok: 7:30 - 12:00  - obed - 12:30 -  15:30
Piatok: 7:30 - 12:00  - obed - 12:30 -  15:30


Toto webové sídlo www.niznyzipov.sk  spravuje Obec Nižný Žipov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár