Kultúra

Kultúra obce Nižný Žipov

Pod pojmom kultúra sa rozumie súhrn materiálnych a duchovných hodnôt vytvorených v procese historického vývoja spoločnosti. Kultúra predstavuje spoločenské predstavy ľudí, ich materiálne a idealistické názory, filozoficke a vedné poznatky, ktoré pôsobia na intelekt každého jednotlivca. Tieto hodnoty človek nachádza v prostredí, v ktorom sa pohybuje a žije. V kultúrnom živote našej obce patrí rozhodujúce miesto kultúre, ktorá vychádza z historických prameňov a má nenahraditeľné miesto pri formovaní kultúrnej úrovne každého občana. Na tomto úseku významnú úlohu v obci zohrali knižnica, kino, divadlo, folklór, spoločenská zábava.

Knižnica

Prvá knižnica bola zriadená v roku 1930 v rodinnom dome Jozefa Tudja.
V 40. rokoch bola premiestnená do rímskokatolíckej školy. V tom čase knižnica mala malý obsah kníh, väčšinou to boli knižky s poľnohospodárskou tématikou. Knižnica mala aj výchovnú funkciu a pravidelne zabezpečovala prednášky na tému sadovníctvo a štepenie stromov, o včelárstve. V roku 1977 bola knižnica presťahovaná do objektu kultúrneho domu, kde je dodnes. 
V súčasnosti knižnicu spravuje Viera Tothová.
V 80. rokoch knižnica mala vo svojom pláne práce aj výchovné akcie pre školskú mládež a deti z materskej školy. Boli to hlavne besedy o knihách a výstavky kníh organizované v mesiaci marec z príležitosti mesiaca kníh.

Folklórny súbor "Žipovčan" a Štvorlístok

Ponuka a kvalita kultúrnych aktivít v obci je orientovaná prevažne na folklór. V tejto oblasti dominuje folklórny súbor Žipovčan, ktorý svoju činnosť orientuje na interpretáciu ľudových piesni hlavne Zemplínskeho regiónu a uchovávanie miestnych tradícii, ktoré interpretuje na folklórnych slávnostiach v rámci okresu, kraja a prihraničných oblastiach v Maďarskej republike. Rómsku kultúru prezentuje súbor Štvorlístok

V oblasti folklóru bude potrebné činnosť súborov orientovať na zvýšenie umeleckej hodnoty programov. Pokračovať v už začatej tradícii folklórnych slávnosti, ktoré sa v našej obci konajú pod názvom Žipovská novta a Dni rómskej kultúry. Pre tieto akcie bude potrebné vytvoriť vhodný priestor, aby sa ho mohlo zúčastniť čo najviac divákov ako aj účinkujúcich

Knihy

Obec od roku 2000 publikovala alebo dopomohla k publikácií kníh o obci Nižný Žipov.

Tieto publíkacie si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Nižnom Žipove.


Nižný Žipov rok vydania 2001(obdobie od roku 1221 až po súčasnosť)
Rodná obec Nižný Žipov rok vydania 2002
Svadba z Nižného Žipova rok vydania 2003
Rodná obec Nižný Žipov rok vydania 2007

Kino

Obec nemala a nemá účelovú budovu pre premietanie kina. Premietalo sa v rímskokatolíckej škole a neskoršie v obecnej škole uprostred obce. Odkedy vzrástol počet televíznych príjimačov v obci, poklesol záujem o filmové predstavenia a od konca 60 rokov sa kino nepremieta

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár