Školstvo

Najstaršie zápisy v kronikách nevymedzujú časovo vznik obecnej školy v našej dedine ani spôsob vzdelávania obyvateľov obce, ale zo zaznamenaných mien obyvateľov obce môžeme zistiť, že v období Rakúsko - Uhorska vyššie vzdelanie získavali z našej obce len potomkovia maďarských zemanov a až po 1. sv. vojne pribúdajú k nim aj slovenské mena. Presný dátum vzniku obecnej školy v našej dedine sa nedá určiť, ale je predpoklad, že vznikla na základe reforiem Márie Terézie a Jozefa II. približne v tom období ako v iných väčších dedinách. Najstarší záznam v kronike konštatuje, že okolo r. 1880 ž v obci obecná škola fungovala. V súčasnosti Základná škola spadá pod obec Nižný Žipov. Základná škola je opäť deväťročná. V obci vznikla aj Materská škola.

Riaditelia školy od r. 1946 v chronologickom poradí:

 • Emil Koščák - Vojtech Skok - 1946
 • Štefan Mantič - 1947
 • Ján Molnár
 • Michal Šamudovský
 • Rudolf Hanidžiar - 1955
 • František Sokolský - 1961
 • Michal Guľváš - 1963
 • Otto Múdry - 1967
 • Karol Rechtorovič - 1975
 • Štefan Novák
 • PaedDr. Vladimír Mašlár - 1986
 • Mgr. Pavol Barna - 1990
 • Ing. Alexander Roman - 1997
 • Mgr. Pavol Barna -2000


Súčasnosti je riaditeľkou Základnej školy Ing. Mária Volečková
tel: 056/ 679 85 25

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár