Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Mimoriadny odpočet vodomerov

 02.01.2023

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov oznamuje, že

V dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú naši pracovníci vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.

Preto Vás žiadame, aby ste vyzvali odberateľov k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:

-        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 

-        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

-        Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >