Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pamiatky

Kultúrne pamiatky v obci

V strede obce sa vypínajú dominanty obce, ktorými sú veže troch kostolov, Rímskokatolícky kostol – Povýšenia sv. Kríža, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi a kostol grékokatolícky – Ochrany Panny Márie. Kostoly sú posvätným miestom, na ktorom sa stretávajú veriaci na bohoslužby. 
Kostol reformovanej cirkvi je interiérovo zariadení veľmi jednoducho, čo zodpovedá teologickému učeniu tejto cirkvi, Rímskokatolícky kostol ma bohatú výzdobu. Pozoruhodný je obraz hlavného oltára, nástenné maľby, sochy, krížová cesta, a bohoslužobné predmety, akými sú relikviár, monštrancia a kalichy. 

Rímskokatolícky kostol

Bol postavený v roku 1469. V roku 1861 bol zničený požiarom a znovu postavený. V roku 1914 bol opäť obnovený. 

Gréckokatolícky chrám

Bol postavený v roku 1793, obnovovaný bol v rokoch 1900 až 1921 boli vykonané aj prístavby a v rokoch 1957 – výmena oltára,1978 – vnútorná maľba,1985 – vonkajšia omietka. 
Grékokatolícky kostol má na hlavnom oltári obraz patrónky veriacich aj chrámu, pred oltárom je nový iknostas, v ktorom sú umiestnené štyri obrazy a súbor menších obrazov podľa tradície východnej cirkvi. 

Reformovaný kostol

Bol postavený v roku 1818. Veža bola pribudovaná v roku 1827. V roku 1861 v máji kostol vyhorel. V roku 1920 znovu kostol vyhorel so všetkým zariadením. V roku 1922 bol daný znovu do užívania dokončený bol v roku 1959. 

Mlyn 

V obci Nižný Žipov pred 1. svetovou vojnou mleli obilie štyri malé vodné mlyny, ktoré boli vybudovane na potoku, tečúcom cez obec. Mlecie zariadenie mlyna bolo veľmi jednoduché a pozostávalo z dvoch okrúhlych pieskovcových kameňov, z ktorých spodné bolo pevne ukotvené a vrchné sa otáčalo. Dalo sa nastaviť na výšku a spustilo sa tesne pri začatí otáčania a nasýpaní prvých zŕn obilia. Potom sa vrchný valec spustil ešte nižšie a tak prebiehal proces mletia. Pohon zabezpečovalo mlynské vodné kolo, keďže prietok vody bol na potoku malý, vybudovali malú vodnú nádrž. Keď bola nádrž naplnená, vrchný mlynár otvoril stavidlo a začal mlieť. Výstavbu nového moderného mlyna investorsky zabezpečoval Ján Rimár s bratom Jurajom. Žipovský mlyn dodala a projektovala firma Poledniak, Košice v rokoch 1932 – 1935. Do prevádzky bol uvedený koncom augusta 1935. Výkon mlyna: 4,5 – 4,7 t zomletého obilia za 24 hodín. Prechod frontu počas 2. svetovej vojny spôsobil poškodenie mlyna a jeho rodinného domu. Mlyn po vojne opravili a zmodernizovali na paru a potom využili aj elektrickú energiu na chod mlynu. 

Pamätník

V obci sa nachádza pamätník padlým vojakom z 2. svetovej vojny. Pamätník je značne poškodení. Hlavne je poškodená pamätná tabuľa s menami padlých vojakov. 

Vodná nádrž „Rybník“

Bola vybudovaná na poľnohospodárske účely ale aj na zachytávanie vody a na rekreačno-športové účely. Na Rybníku je povolení rybolov. Je povolene aj kúpanie ale na vlastne riziko. Obec plánuje tam vybudovať rekreačnú zónu s bazénmi.