Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanej Prijímateľom v roku 2024 Odb.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Dod.: Nižný Žipov
360 €
EDM_ZPV_N_101111807 Pripojenie zariadenia žiadateľa Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Nižný Žipov
0 €
5/2024 Dodanie a montáž FVE elektrárne budovy OcÚ Nižný Žipov Odb.: Nižný Žipov
Dod.: FEDEL s. r. o.
15 174.84 €
4/2024 poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce na účel: transfer na bežnú činnosť FK Odb.: Futbalový klub v Nižnom Žipove
Dod.: Nižný Žipov
15 000 €
Zmluva o spolupráci a technickej podpore Zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami o existencii účtu Povinnej osoby Odb.: Nižný Žipov
Dod.: CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o.
0 €
806/2023 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
0 €
1/2024 Nakladanie s odpadmi Odb.: Nižný Žipov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
23/45/010/192 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi na Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
3/2023 Mikulášske vystúpenie Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Tibor Horváth
90 €
Generované portálom Uradne.sk