Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2023 Mikulášske vystúpenie Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Tibor Horváth
90 €
Dodatok č.1 zmena účelu použitia dotácie Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10 000 €
15/2023 Odchyt túlavých psov Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Vranovský útulok pre psov
60 €
35/O/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Nižný Žipov
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
1 050 €
2/2023 Zabezpečenie Žipovskej desiatky Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Viktor Fotul
120 €
1/2023 RD Ozvučenie na Žipovsku desiatku Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Jozef Želinský
600 €
RD CO-44/2022-TV výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2 509.94 €
Zmluva o spolupráci spolupráca pri poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
0 €
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18 200 €
RD 1/2023 Zámenná pozemkov Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Veronika Dudiová
0 €
Dodatok k mandátnej zmluve Plnenie úloh obce v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Mgr. Zuzana Rokytová - NADA
50 €
Zmluva o združenej dodávke plynu Dodávka plynu Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
76.23 €
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Dotácia na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Nižný Žipov
65 €
ZLP-VT-2023-0275 Nadobudnutie výpočtovej techniky do svojho vlastníctva Odb.: Nižný Žipov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
23/45/010/62 realizovanie činnosti bližšie špecifikované v článku II Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
2022/1 darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu: tabletový počítač Samsung Galaxy 2ks Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
608.16 €
Zmluva o poskytovaní služieb komunikačná služba ROZaNA Odb.: Nižný Žipov
Dod.: MK hlas, s. r. o.
304 €
032018 Poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
1 440 €
11/2022 Sociálne šetrenie Odb.: Nižný Žipov
Dod.: Darina Macová
30 €
1/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Nižný Žipov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.20 €
Generované portálom Uradne.sk