Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrat do škôl

 09.04.2021

Návrat do škôl 2021“

Organizácia vyučovania od 12.4.2021

Vážení rodičia

Na základe rozhodnutia Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, ÚVZ SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Riaditeľstvo Základnej školy a Materskej školy v Nižnom Žipove  v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí

za dodržiavania prísnych epidemiologických a hygienických opatrení

od pondelka 12. apríla 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v základnej škole  nasledovne:

žiaci materskej školy

žiaci prvého  stupňa  základnej školy 1.- 4. ročník  a

žiaci špeciálnych tried základnej školy 1.-9. ročník

Podmienkou nástupu žiaka do školy je testovanie rodiča :

-testuje sa  aspoň jeden z rodičov, ktorý so žiakom  žije v spoločnej domácnosti 

- žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov. Žiaci špeciálnych tried sa netestujú

-ďalšou podmienkou nástupu žiaka do školy je vyplnenie čestného vyhlásenia

Uvedené tlačivá si rodičia môžu vyzdvihnúť pri testovaní v Kultúrnom dome v Nižnom Žipove v dňoch 9. a 10. 4.2021. /a v Kultúrnom dome v  Úpore 10.4.2021./

 V pondelok ráno 12.4.2021vyplnené tlačivá odovzdá žiak/ rodič pri nástupe do školy.

Povinnosti pre zákonného zástupcu /rodiča/: 

Rodič:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška , alebo respirátor a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.

Upozorňujeme rodičov, že školská dochádzka je povinná. Dochádzka žiaka do školy  sa eviduje a vyhodnocuje v zmysle školského poriadku.

Žiaci druhého stupňa základnej školy 5.-9. ročník, pokračujú v dištančnom vzdelávaní.Zoznam článkov: