Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie

 20.09.2021

Obec, Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov

Oznámenie

Rade školy pri Základnej škole v Nižnom Žipove, Školská 58 skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie.

Voľby do Rady školy vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s vyhláškou 291
Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004,
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Voľby do Rady školy sa uskutočnia:

zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy dňa 22.9.2021 o 13:00 hod

zástupca nepedagogických zamestnancov základnej školy 22.9.2021 o 13:30 hod

zástupcovia rodičov základnej školy 22.9.2021 o14:30 hod

Rada školy má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:
a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy
b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov základnej školy
c) štyria zvolení zástupcovia rodičov základnej školy
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

                                                                                                   Ing. Ján Garbár

                                                                                                      starosta obceZoznam článkov:

1 2 3 >