Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmeny d 15.03.2021

 15.03.2021

Zmeny od 15.3.2021
Pripomíname, že od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok
(vždy bez výdychového ventilu) rozširuje na všetky interiéry
(okrem vlastnej domácnosti).
ℹ Respirátor musí spĺňať minimálne všetky technické podmienky
a požiadavky pre filtračnú polomasku s
klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 .
V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom,
ale aj rúškom,
šálom alebo šatkou. Praktické informácie o výbere respirátora a jeho
VÝNIMKU Z NOSENIA RÚŠOK A RESPIRÁTOROV V INTERIÉRI AJ V EXTERIÉR MAJÚ IBA:
???? Deti do 6 rokov veku (pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie,
aby mali v interiéri, exteriéri mimo
intravilánu obce a prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty).
???? Osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce,
pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú
v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.
???? Osoby so závažnými poruchami autistického spektra.
???? Osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
???? Osoby pri výkone športu.
???? Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.
???? Osoby nevesty a ženícha pri sobáši.
???? Výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu.
???? Tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.
???? Zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
Výnimka z nosenia respirátora v interiéri - avšak s povinnosťou mať prekryté horné dýchacie
cesty rúškom, šálom alebo šatkou - sa týka:
???? Detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl.
???? Osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže,
pokiaľ sú umiestnené
v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže.
???? Zamestnancov pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie,
pri ktorej sú vystavení záťaži
teplom alebo fyzickej záťaži.
???? Zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí,
že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_46_2021.pdf
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR


Zoznam článkov: