Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM Z ÚRADU PRÁCE

 11.03.2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

M.R.Štefánika 73/23,  075 01 T r e b i š o v

V Trebišove 10.3.2020

Mestá, Obce, Subjekty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov prijal opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID – 19. Počas krízového režimu do odvolania platí nasledovné:

  1. Žiadame   klientov aby dôkladne zvážili osobnú návštevu na úrade a prednostne komunikovali mailom a telefonicky.

  1. Odkladajú sa všetky termíny kontaktov – hlásenie sa.  Uchádzači o zamestnanie budú kontaktovaní zamestnancami úradu.

  1. Žiadosť o zaradenie do evidencie je možné podať  aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou do 7 kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

  1. Všetky žiadosti o dávky  ( prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, pôrodné, náhradné výživné, hmotná núdza, náhradná rodinná starostlivosť) je možné podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, mailom alebo poštou.

  1. Všetky ostatné doklady je možné podať mailom, poštou alebo do podateľne úradu.

  1.  Prerušujú sa všetky výberové konania, školenia, vzdelávacie, skupinové aktivity a vykonávanie aktivačnej činnosti.

  1. Informácie klientom sa podávajú telefonicky alebo mailom.

Na základe uvedených skutočností vás žiadame o spoluprácu, a to vyhlásenie uvedených informácií v miestnom rozhlase a zverejnenie na verejných tabuliach obce.

S pozdravom

                                                                                             Ing. Peter Rico MBA, LLM

                                                                                              riaditeľ ÚPSVaR TrebišovZoznam aktualít:

1 2 >