Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o realizácií projektu

 06.10.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Nižný Žipov

Kód projektu v ITMS2014+:  302091CWA3

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Konkrétny cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Prijímateľ: Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, Nižný Žipov

Miesto realizácie: Obec Nižný Žipov

Výška nenávratného finančného príspevku: 18 200,00 EUR

Obdobie realizácie projektu: 03/2022 – 04/2023

Kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >